12 de maig, 2011

Retallades idiològiques

Juan Manuel del Pozo ens recordava ahir com ha "guanyat" la posició de Margaret Thacther i Ronald Reagan en relació al paper de l'estat. En el sentit que van ésser el paradigma d' "enterrar" la posició del predomini del bé comú i un estat intervencionista, del predomoni de l'espai public i la societat. En el sentit que van éssr el paradigma per a reforçar una opció contrària : Anul.lar la societat. Recordava la frase de M.Tatcher: "no existeix res anomenat societat. Existeixen els individus".

Ho feia en el marc de l'acte que es va fer ahir a la Plataforma de Serveis a la Dependència de Vilanova i la Geltrú , que va comptar amb la conducció i paraules d'Encarna Grifell i , les paraules de Joan ignasi Elena : En defensa dels Serveis públics .

La globalitat de les intervencions foren per evidenciar de nou que aquests darrers dies estem immersos en unes retallades idiologiques que volen confondre . Idiològiques fruit que han estat plantejades pel govern sense criteris, ni prioritats. Encarna Grifell deia que a Vilanova tambe hem hagut de prioritzar els ajustos. I no han minvat els pressupostos de salut, ni de Serveis Socials, ni d'educació. Per altra banda, recordava que s'ha dit que es vol prioritzar l'Atenció Primària i que les retallades no van en detriment de la qualitat dels serveis : unes afirmacions que no s'aguanten i que contrasten amb la realitat .

L'alcalde, i cap de llistadel PSC, ha volgut deixar clar que tots els esforços de futur seran per "aconseguir el nou hospital. Des d'una posició clara. Perquè la ciutrat necessita un alcalde i un encarregat que segueix el que diu el govern . O sigui les retallades" . Tambe recordava que CiU de la ciutat ni ha esmentat les retallades. No s'hi ha posicionat : la dreta no ha fet ni una referència a les retallades" Enfront d'aquesta actitud, s'ha volgut recordar que des de Vilanova s'ha liderat els "serveis publics de qualitat" fruit que s'enten que són bàsics per la cohesió de la ciutat. Fruit que és un dret social al que no podem renunciar. Fruit que no podem permetre que les retallades vagin acompanyades de menys possibilitats per els més febles. Menys serveis per qui menys té .

Certament, Juan Manuel del Pozo apuntava : " ..... en aquests moments la xarxa es debilita. Quan l'Estat deixa morir els serveis públics no està oferint res a la seva ciutadania. Els està suggerint que s'adrecin a la privada i el ciutadà perd la llibertat de triar. Perd drets socials, plenitud democràtica i llibertat".