21 d’abril, 2011

SOBRE DESAFECCIÓ I INDIFERÈNCIA. SOBRE INDIGNACIÓ I REACCiÓ

“ per combatre la desafecció caldria fer un esforç per substituir el tactisme, l’obstruccionisme i l’esperit destructiu per una acció i un discurs polític més humil, més il.lusionat i mes seriós” . Son paraules de Jordi Pujol que trobo recollides al llibre “Politica i valors. Com restaurar la grandesa de la política”

Són paraules que tots i totes i podem estar d’acord. Una proposta per a practicar en totes direccions. Quan ets al govern , quan ets a l’oposició ... Una actitud vital i política que hauria de generar confiança en moments dificils . Com els actuals .

D’altra manera, ens trobem cada vegada considerant l’acció política com a incapaç de crear noves oportunitats. L’acció política atrapada per els mercats, per l’econòmica, els poders financers ....

Alguns autors ens proposen una nova posició crítica. LLibres publictas recentment que són com a "Manifestos" . És el cas de Josep Ramoneda, en el seu llibre , Contra la indiferencia . També , Indignaos . Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurección pacífica , de Stéphane Hessel .Finalment, Reacciona . 10 razones por las que debes actuar frente a la crisis econòmica, política y social , amb pròleg de Hessel i que recull articles de diferents actors ( José Luis Sampedto, Frederico Mayor zaragoza, Baltasar Garzon, Rosa Maria Artal, Ignació Escolar...., entre d’altres.

Ens diu Ramoneda que la indiferencia politica és el proceso ideologico que consiste en desprestigiar la política y favorecer que la ciudadania se desentienda de ella con el objetivo de construir un sistema en que los ciudadanos sean estrictos comparsas”.

Hessel , reclama acció. Reclama que la ciutadania actuï i que al costat de la indignació i hagi compromís . Ho manifesta especialment als i les joves fruit que considera que ara estem en una situació que ens reclama compromís fruit que la indiferència és la pitjor de les actituds Nunca había sido tant importante la distància entre los más pobres y los más ricos, ni tan alentada la competitividad y la carrera por el dinero - .

En relació a Reacciona, amb quedo amb les paraules de Federico Mayor Zaragoza - Ha llegado el momento . Sí , ha llegado el momento de superar los limites de lo “posible” y hacer realidad mañana muchos imposibles hoy. Disponemos del conocimiento y de , por primera vez en la història, posibilidades de participación no presencial y movilizacions ciutadadana.Podemos superar la inercia, el gran enemigo que se opone a la evolución, consistente en conservar lo que debe conservarse y transformar y cambiar lo que debe cambiarse . Como he escrito en muchas ocasiones, si no hay evolucions a tiempo, hay revolucions con el riesgo de violencia que conlleva.La diferencia entre evolución y responsabilidad es la “r” de responsabilidad .

Alguns articles :

Manifiesto contra la indiferencia ( Josep Massot) a la Vanguardia


Un crit contra el conformisme ( Juan FErnandez ) a El Periodico