15 de març, 2011

SUPRESSIÓ ?

Ho van dir durant la campanya electoral. Van dir ben poques coses. No obstant , van reiterar que l'impost de succesions quedaria anul.lat.Era una promesa de CiU que ara han decidit executar.

El debat de l'impost de successions ja el vam tenir el desembre passat quan el govern d'entesa en va fer reforma. Una reforma que tenia una colla de criteris i que el PSC va explicar, crec, així :

SOBRE ELS CONTRIBUENTS. Un 55 % dels contribuents que ha de fer la declaració l’impost no paga res. Gràcies a la reforma, aproximadament un 94 % dels contribuents no pagen res per aquest impost.


RESULTAT DE LA REFORMA . Supressió de l’impost per a les classes mitges i les treballadores, rebaixa l’impost a les classes mitges altes, manteniment de l’impost per a les grans herències.


IMPACTE SOBRE LA RECAPTACIÓ. Un 6 % de contribuents permet que es conservi una part important de la recaptació que la Generalitat obtenia fins ara. De fet l'impost té una funció social ja que contribueix a l'existència de serveis publics per a la globalitat de la ciutadania

EXISTEIX A EUROPA . Es tracta d'homologar-nos a Europa , a excepció d'Italia : Alemanya, França, Holanda ...

CiU I PP SON ELS PARTITS DE LES GRANS FORTUNES. Despres de la Reforma , i ara , queda clar que CiU i PP només defensa els interessos de la minoria més rica de Catalunya. L'interes general dels catalans i les catalanes topa amb un 6% de la població . Una minoria amb recurssos i més ben aposentada .

Em sumo als qüestionamnets i reflexions sobre el pas que vol fer CiU amb la supressió de l'impost. Una proposta fruit que són captius de les seves paraules. Una proposta que sembla no sigui la més adequada en aquests moments de dificultats econòmiques .

Les de Joaquim Nadal si heu dramatitzat com ho heu fet, ara no és el moment de suprimir Successions, teniu quatre anys per complir la vostra promesa. Nosaltres no ho faríem mai, però en tot cas ara no, de cap manera, per intentar quadrar els números"

En el mateix sentit , Josep Ramoneda, a Conservadores y Liberales que considera una imcompatibilitat la supressió dels impost de succesions amb el discurs meritocràtic de CiU :
En este contexto, resulta chocante que se mantenga la promesa de suprimir un impuesto que el Gobierno tripartito ya había reducido a mínimos, y que ahora afecta exclusivamente a los sectores más acomodados de la sociedad. El Gobierno catalán busca desesperadamente dinero para cumplir sus obligaciones este año y decide prescindir de una fuente de ingresos que hubiese proporcionado algunos cientos de millones de euros. Tiene que haber razones de mucho peso para dar este paso. Y las hay: son fundamentalmente ideológicas y culturales.