27 de març, 2008

FALDILLES QUE DISCRIMINEN

Llegeixo astorada la noticia sobre la clínica de Cadis que ha retirat de la nòmina de les infermeres 30 Euros fruit que no volen , han decidit no voler , posar-se faldilla mentre treballen . Elles, segon la direcció , han de posar-se faldilla. El seus companys vesteixen una roba còmode per treballar . Una roba que acompanya la feina que fan . Elles faldilles força “mones” . Ells un pijama típic d’aquesta feina. A elles els hi correspon ensenyar les cames . O sigui , diferenciació per sexe a la feina.

Cap sentit . Allò que es valora d’una feina , d’un professional , és la qualitat del que fa. El que deu voler un pacient és que la persona que l’atengui - el treballador o treballadora - ho faci de forma adequada .

Elles han decidit denunciar aquesta discriminació . Felicitats per la fortalesa .
Agraïment a aquestes dones que han qüestionat aquesta pràctica absolutament allunyada de la llei i de les pautes de relació des de la igualtat. Agraïment perquè lluiten per la seva dignitat . Però també perquè en aquesta lluita ens representen a totes les dones . Agraïment perquè fruit de la seva denuncia s’ha generat un debat, de nou , que hauria de reforçar davant l’opinió publica que aquestes coses no es poden permetre.