24 de març, 2008

ELS CIUTADANS I CIUTADANES HAN DECIDIT.

Divendres passat , el Diari de Vilanova , va publicar aquest article meu.( “se llamará victoria i nacerá el domingo.” Rita Barberá)

El passat 9 de març, la ciutadania va exercir el seu dret a decidir en plena llibertat . La decisió majoritàriament fou la de donar suport a les candidatures del PSC . A la nostra ciutat, a la comarca i també a les quatre circumscripcions de Catalunya. El PSC obtenia un resultat històric pel nombre de vots i pel nombre d’escons. Vint-i-cinc diputats i diputades representaran al Congrés el catalanisme social d’esquerres, alhora que sumaran vots perquè J.L. Rodríguez Zapatero segueixi essent el President de l’estat Espanyol.

En primer lloc cal agrair a la ciutadania la seva confiança en el PSC . Aquesta confiança ens obliga i ens responsabilitza per seguir treballant per garantir un projecte progressista en el camp social i per avançar cap una Espanya plural i federal . En un marc on Catalunya , amb el nou estatut , pugui obtenir les majors cotes de benestar possible , alhora, que vegi acomplerta la seva voluntat de dotar-se de més autogovern tot trobant l’encaix còmode en una concepció plural i diversa d’Espanya i amb projecció cap a Europa.

La campanya no ha estat fàcil. Però ens reconforta sentir-nos acompanyats i tenir la certesa que no torna la intolerància i la crispació. Ara es clar que aquells que han atacat el nostre país i el seu Estatut d’Autonomia no poden fer l’opció de ser ministres. Els que han portat al tribunal Constitucional l’Estatut i la Llei d’igualtat no tenen cap possibilitat de frenar un full de ruta marcat per l’obtenció de més drets, tant per les persones, com per la col.lectivitat . Per tant , és un plaer evidenciar que els ministres nous - estem en una setmana de quinieles - , el govern nou , haurà d’avançar i fer efectiu allò que hem anat reclamant i proposant en el nostra programa electoral els socialistes : més suport a la dependència, més igualtat , millora de les pensions , més xarxa per a la cura de nens i nens, allargament dels permisos de paternitat , més lluita contra la violència masclista .....Aquestes son les prioritats socials dels socialistes i les que han merescut el recolzament de molt catalans i catalanes.

Estem davant d’una proposta de continuïtat . Continuïtat en les politiques progressistes. De fet, això es el que hem dit a les urnes . També hem dit ,els catalans i catalanes, que volem dir-hi la nostra , volem influir , volem que la veu dels socialistes estigui enfortida. Volem dir-hi la nostra a traves del PSC.

Ara toca avançar i fer feina . La ciutadania és qui ha decidit i ens ha posat noves tasques. Clares i concretes . Ha demanat , que es practiqui, des de l’optimisme, politiques progressistes. Ara cal que el nou govern de Zapatero tinguin clara la agenda política que ha marcat el president Montilla per Catalunya. Una agenda , com deia ell dies enrere , que no es supeditarà pas al ritme de la política espanyola. No obstant , el que passi a Madrid properament ha de voler dir suport a allò que ens preocupa als catalans i les catalanes.

El nostre optimisme no es banal . Som coneixedors que cal treballar a fons per a millorar les infraestructures. Tenim com a prioritat un nou sistema de finançament, més just i transparent. El finançament necessari per seguir essent el motor d’Espanya .Està en l’agenda política l’agilització dels traspassos de competències amb plenes garanties i fidels al nou l’ estatut. La creació del Consorci , amb participació paritària de l’Agencia Estatal de Administració Tributària i de l’Agencia Tributària de Catalunya, Tenim la consciència que s’ha d’ aprofundir en l’esforç per reduir diferències entre les persones . No volem qui ningú ens regategi res ni que ens regalin res, volem allò que ens pertoca per poder seguir generant riquesa i possibilitats per a tothom.
Estem parlant , doncs , que la victòria que va néixer el passat 9 de març, es vincula a la voluntat transformadora. No ens agrada encara del tot la realitat que ens toca viure i la volem canviar . EL PSC representa , de nou , aquesta voluntat . Representa un catalanisme obert, dinàmic i social . Que coneix la societat catalana . Que coneix la realitat en la que ens movem .

EL PSC vol respondre a la confiança obtinguda amb proximitat, calidesa i complicitat . La mateixa manera d’executar polítiques publiques dels nostres alcaldes i alcaldesses , dels regidors i regidores , dels consellers i consellers, aquesta mateixa sensibilitat la trobarem amb els Diputats/ades que vagin a Madrid a defensar els interessos de Catalunya i de la seva ciutadania. Els nostres Diputats i Diputades seran decisius . El catalanisme socialista serà més fort i més decisiu que mai . Els Diputats del PSC treballaran en la defensa dels interessos dels catalans amb la màxima participació, influència i capacitat de decisió .

Agraïm el vot de confiança que ens ha dipositat la ciutadania . Volem que aquest vot sigui una expressió de compromís amb l’acció política que ens ha de portar a assumir els reptes i a dibuixar un horitzó més just.
Gràcies.
Des del catalanisme polític, assumint gustosos , la responsabilitat.