24 de febrer, 2007

DESPLEGAR L´ESTATUT

D’acord amb el seu comprimís parlamentari el President Montilla s’ha anat reunint amb els presidents dels grups parlamentaris. En aquestes trobades s’han posat sobre la taula aquells temes de l’agenda política que hom considera mes trascendents i claus – l’habitatge , la immigració ...- . Com no podia esser d’altra manera , el procés de desplegament de l’Estatut de Catalunya refrendat el passat mes de juny per una majoria de la ciutadania ha estat abordat en aquestes trobades fruit que desplegar l’estatut és una prioritat d’aquest govern. Esdevé un element clau d’aquesta legislatura, que tot just ha començat, i és una voluntat ferma i decidida dels partits que donen suport al govern.

Desplegar l’estatut és una tasca complexa, carregada de matisos però també carregada d’esperança de futur. Desplegar l’estatut vol dir assumir noves i més competències, possibilitar nous serveis per la ciutadania, estructurar un finançament just per Catalunya , estendre un nou marc de relació política. Desplegar l’estatut és bastir un nou escenari polític i administratiu que serveixi per millorar les condicions dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Estem , doncs, davant d’un repte important però de ben segur assolible entre tots/es. Aquesta es la postura del president . Cercar entre tots i totes, punts de coincidència que facin més ampli el consens que nosaltres considerem necessari i que es reclama abastament des del govern .

L’altra postura es començar a treballar. I el govern ja s’ha posat a fer feina. El desplegament estatutari ja ha començat. Per tant , malgrat algú digui que no defensem l’estatut, que aquests mateixos prenguin nota del ritme de treball que s’està marcant. L’anunci de la creació de les diverses comissions bilaterals amb el govern de l’estat – Comissió bilateral Generalitat-Estat, Comissió mixta d’afers econòmics i fiscals, comissió d’infraestructures - donen mostra de la voluntat de treballar amb rigor i mètode. Seguint els ritmes que les pròpies disposicions estatutàries pauten i amb la màxima diligència. Buscant acords sòlids que permetin l’exercici de la competència, nova o ampliada, amb els recursos necessaris i amb el desplegament garantit , amb rigor i eficàcia. Buscant els pactes entre l’Estat i Catalunya - des dels grans enunciats fins a la lletra menuda - per evitar les possible suspicàcies i els inútils enfrontaments que ningú entén ni ningú interpreta positivament, aprofundint en aspectes claus de l’autogovern i fent reconeixement i valoració de la competència.

Per altra banda, s’ha aprovat la llei de Creació de l’Agència Tributària de Catalunya, òrgan gestor d’impostos propis i cedits que ens portarà l’any proper a la concreció del consorci tributari amb l’estat.

Cal assenyalar , finalment , donada la importància i rellevància, la proposta de creació del Consell de seguiment i impuls del desplegament de l’Estatut que té com a objectiu que tots els grups parlamentaris estiguin al cas en tot moment del procés i que garanteix la funció de control i seguiment del desplegament estatutari per part de les forces polítiques representades al Parlament.

Aquest serà un orga que, més enllà del control que el Parlament ha de fer del govern, permetrà conèixer a l’oposició , per endavant els processos i ritmes . També serà un espai d’opinió contrastada dels grups, sobre continguts, que es van desenvolupant per poder actuar i treballar amb el màxim suport que sigui possible.


Impulsar el desplegament i fer-ne partícips a tots els grups parlamentaris és una mostra de la voluntat de mà estesa d’aquest govern. Aquesta iniciativa del President i del seu govern, cal llegir-la com una voluntat clara d’aproximació política en els grans temes plantejats al país. Es tracta de potenciar les coincidències i analitzar els desacords amb l’objectiu comú de que aquell consens que va aconseguir el procés estatutari, es reforci i s’ampliï, en el moment clau de que la lletra impresa es transformi en decisió política i en voluntat de governar per millorar les condicions de vida de la ciutadania.

L’acció legislativa va acompanyada de la voluntat de relació i recerca del consens amb les forces parlamentàries d’oposició, tal i com el President Montilla va anunciar al principi de la legislatura i en la seva investidura. Aquests és un bon camí per poder emprendre el procés de millorar l’autogovern de Catalunya i la satisfacció de la ciutadania en aquells aspectes que són definitòries de la qualitat de vida. Esperem que la mà estesa i la voluntat de diàleg i debat es trobin .