03 de març, 2013

A pròposit del 8 de març I .

Com és que Hercules, el màxim exponent de la força masculina, fila? Com és que fa una feina de dones ?Estaria bé que els homes filessin més. La veritat és que estaria molt i molt bé que filessin més. Però per sobre tot, el  que esperem les dones dels homes es que volguin trencar conjuntament amb elles  les desigualtats que per altra banda, arran de la crisi, encara són mes crues.

Faig resum d'alguns dels articles que he endreçat sobre igualtat d'oportunitats i gènere. La conclusió, en relacio a la igualtat de gènere, es desoladora. Ho vam dir amb insistència davant de la reforma laboral i fruit de projectes com els de Gallardon ( El dret de les dones esta en perill)


1) La Marea i Núria Varela narra de forma crua  a "Fabricantes de "perlas" misóginas" com la igualtat, s'escola. Recorda els objectius de la Conferència Mundial sobre la dona a Pequin el 1995, i els èxits obtinguts amb passes petites. Ara no obstant, tot s'ha trencat : Tan potente fue el impulso de Pekín como la reacción. El velo de la igualdad se rompió. Hasta entonces, creíamos que teníamos que “contar” y “demostrar” la violencia y el abuso que sufrían las mujeres. Cuando esto ocurriera, las cosas cambiarían. Llegadas al siglo XXI, “las cosas” han empeorado. Sabemos dónde está el origen de los problemas pero no conseguimos erradicar la desigualdad ni la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo.

2) El País,  Malos lugares para ser mujer. Són "la meitat del cel" però sovint viuen un infern. " .............. Tener sexo femenino determina en muchos lugares del mundo llevar una vida peor e, incluso, no llegar siquiera a nacer. Los problemas se dan también en bastantes países del privilegiado club de los más desarrollados y emergentes, el G-20. Un estudio de expertos ha concluido que, entre todos ellos, Canadá es el mejor sitio para ser mujer e India, el peor.


3)  DONES EN XARXA  . Les dones ocupen un 12% dels consells d’administració a Espanya, per sota de la mitjana europea.

4) "Espanya en masculí" de Celeste Lopez i Cristina Sen : Dels tres poders de l'Estat, només el legislatiu s'acosta a la paritat que fixa la llei  tot i que "les dones tenen més dificultats de romandre als escons. Un estudi en marca la distància: un 60%  de les dones només  hi  van ser una legislatura, davant del 47% dels homes".

5) "Modistos: sígase razonamiento, que va solo" a la Vanguardia d'Andrés Trapiello.Homenatge a Amelia Valcarcel i al feminisme : " ....el feminismo es uno de los pilares de la democracia y es una de las políticas que nacen con el mundo que vivimos. Porque venimos de sociedades en las cuales las mujeres no son nada”, nos dice Valcárcel, que nos recuerda que “el feminismo no tiene nada de que avergonzarse. No ha producido violencia ni tiene todavía ningún muerto en el campo contrario. Y ha logrado, con métodos pacíficos siempre, y a costa de las vidas de mucha gente que se ha sacrificado, ir consiguiendo meta tras meta"