15 d’abril, 2007

MANIFEST MUNICIPAL DELS I LES SOCIALISTES


MANIFEST MUNICIPAL DELS I LES SOCIALISTES


Aquesta setmana els i les socialistes del Garraf hem fet accions conjuntes . Això és bo. Deixa clar que els socialistes i les socialistes del Garraf tenim una relació i complicitat absolutament travada .

És bo perquè deixar clar que nosaltres treballem amb dos ritmes . Per una banda , cada agrupació ha fet el seu programa electoral . Amb to local . Per altra , els socialistes tenim un programa comarcal . Sabem que volem oferir des de l’òptica comarcal a la ciutadania .

No hi ha cap més partit polític a la comarca que treballi amb aquesta direcció . Cap més partit polític pot presentar el “Manifest dels i les socialistes del Garraf i l’Alt Penedès” . Senzillament no el tenen.

I continuarem insistint en la difusió de les nostres propostes . Dimarts passat l’encontre entre els alcaldes i la premsa va ser a Sitges . Dimarts proper serà a Olivella . Presentem , en aquest cas , el MANIFEST MÉS BENESTAR PER AL GARRAF .


PRESSUPOST 2007

També ens hem manifestat sobre els pressupostos de la Generalitat al territori .

Hem valorat els pressupostos de forma positiva ja que estem parlant d’un augment d’un 37’41%. Concretament la despesa que s’invertirà al Garraf aquest proper any es de 29.675.210,90 Euros molt per sobre dels 21.596.549,63 Euros. Segueix, doncs, la línia ascendent marcada ja per l’anterior govern de progrés i es manté la voluntat de seguir col·laborant en aquells territoris en creixement i que necessiten serveis i equipaments per a mantenir la cohesió social i la qualitat de vida.

A la comarca del Garraf es veuen reflectides les paraules del president Montilla quan deia , a la conferencia dels 100 dies de govern, que “la voluntat d’enfortir el nostre sistema de benestar per avançar cap una societat mes justa i cohesionada i garantir la major igualtat d‘oportunitats es troba al cor del nostre programa reformista” Una mirada a les inversions previstes al Garraf deixa palesat que estem consolidant projectes molt esperats pel territori , així com també , sentant les bases per infraestructures i equipaments de benestar de futur.

També les paraules del Conseller Antoni Castells : més mestres, més mossos, més metges.

En l’àmbit de l’Educació podem parlar d’una ampliació del parc escolar de manera generosa : Les escoles de Cubelles , Vilanova i la Geltrú – dues escoles i intervencions importants en dues més - , Canyelles i Sant Pere de Ribes - . Els instituts d’educació secundària a Sitges i Sant Pere de Ribes. Accions que s’afegeixen a les escoles i llars d’infants que ja es van inaugurar al setembre de l’any passat.

En l’àmbit de la seguretat és destacable que en aquests moments estiguem veient com s’aixequen dues comissaries per a acollir els Mossos d’Esquadra . Una a Vilanova i la Geltrú i l’altra a Sitges.

En l’àmbit de la salut, el pressupost territorialitzat contempla accions a l'Hospital Sant Camil de Ribes . Per altra banda , encara no fa un mes que han començat les obres de dos centres d’atenció primària a la comarca . Un a Cubelles, i l’altra al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. I també resta clar, per al municipi de Sant Pere de Ribes, que quedarà adjudicat ben aviat la redacció del projecte d’un nou centre d’atenció primària a Ribes i la signatura d’un conveni amb l’ajuntament per a la millora del de les Roquetes. També , que l’hospital de Vilanova i la Geltrú és cada dia més a prop.

Destaquem, per altra banda, de nou les accions d’habitatge . Podem parlar de 98 pisos que s’estan executant al Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú i de les inversions al Port de Vilanova i la Geltrú.

Així , doncs, satisfacció per aquests pressupostos que compleixen els compromisos que queden explicitats en el pla d’acció del govern, el full de ruta del govern d’entesa , i que posen èmfasi en aquelles polítiques que donen qualitat als serveis de proximitat i d’igualtat.