29 de març, 2007

La Consellera d’Acció Social i Ciutadania va comparèixer ,el passat dia 20 de març , a la Comissió sobre els Drets de les dones del Parlament de Catalunya. Marta Selvas , presidenta de d’Institut Català de les Dones , va exposar l’estat de la qüestió del Pla d’acció i desenvolupament de politiques de dones a Catalunya 2005/2007, així com també les línies de treball pels propers anys.

Jo en sóc portaveu d’aquesta Comissió . Portaveu del Grup Socialista -Ciutadans pel canvi.

Vaig intervenir, doncs, en nom d’aquest grup . Era la primera vegada que m’expressava com a portaveu i Diputada .

Vaig manifestar que em semblava que el que s’expova per part de l’ICD era una opció de treballar per unes politiques publiques que volen ser una oportunitat per a transformar . Aquesta opció “ agafa especial força quan parlem de politiques publiques – tranversals – per a les dones i la igualtat d’oportunitats . Perquè malgrat el camí recorregut, malgrat l’estat del Benestar , que hem construït tots i totes aquest darrers anys, aquest no està sent del tot equitatiu amb les dones”

Vaig poder recordar el que hem dit sovint les dones del PSC : la proposta transformadora, que està orquestrant el Govern de la Generalitat, ha de tenir en compte tres àmbits de treball : l’àmbit familiar , perquè els homes han d’assumir mes responsabilitats familiars per aconseguir la igualtat a la llar, l’espai públic, buscant que les dones hi entrin i tinguin més protagonisme en el treball remunerat, en la política, la cultura, el poder en general... i finalment l’organització social, perquè molts dels aspectes de la nostra vida de cada dia continua funcionant d’acord amb la divisió tradicional de les tasques .

També que cal posar les persones al centre de la vida política de forma conjunta . Els homes i les dones. Equiparar en les oportunitats i condicions. Treballar per una societat en que els homes i les dones puguin desenvolupar-se de forma igualitària i , especialment , que elles sortint a l’espai públic : a les feines , a la vida política , .. treballar per una igualtat real .

Em va agradar poder posar l’accent en el món del treball i recordar el Pla per la igualtat d’oportunitats en el treball, que Conselleria de Treball ha aprovat recentment i que marca propostes per avançar en la igualtat. Felicitats per les dones d’aquesta Conselleria !!!!

L’ICD va exposar que s’estava treballant amb el Compte satèl·lit de la producció domèstica de les llars a Catalunya. Es una bona mesura. Perquè fins ara l’atenció a la dependència ha recaigut en les dones . Tenim cura dels nens, dels avis i les avies .... tot plegat perquè el nostre és un sistema feble. Un 83% de l’assistència la proporciona la mateixa família - que vol dir la dona - amb el que això suposa per les seves renuncies laborals i la seva salut . No obstant , crec que hem de reclamar que el compte serveixi per tenir coneixement d’aquesta realitat però, també , per generar acció política per a solventar-la.


En referència a la violència de gènere, i la futura “llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista “ que serà ben aviat al Parlament per la seva tramitació, la nostra veu va der clara : estem davant d’una situació preocupant . Una situació que evidencia que cal que continuem treballant des de una visió integral , des de les accions de prevenció i sensibilització i tenint com a objectiu aturar la violència i protegir les persones que la pateixen . I acabar amb la por i la solitud.

Per això vam recordar que és important que les dones facin visible la seva situació i denunciïn , i per altra banda, que la xarxa de treball i serveis respongui a aquestes dones i les seves necessitats . En aquest sentit, es va reclamar que es definís la xarxa, els serveis que l’integren , i que es posi calendari al seu desplegament .

Vaig recordar el que sovint diuen els alcaldes i els regidors/es dels Ajuntaments del país : necessitem aquesta xarxa de serveis al costat dels Ajuntaments absolutament travada.

En aquest sentit , vaig recordar que cal reconèixer el passat i bagatge dels ajuntaments en el seu treball per la igualtat i la no discriminació, sovint realitzat des de la solitud. Vaig reclamar la necessitat de reforçar el paper de les administracions locals , per la seva proximitat i perquè ocupen un espai privilegiat on s’hi pot identificar necessitats i demandes de la ciutadania i de les dones .

L’institut Català de les dones , va dir Marta Selva , "per aquesta legislatura té la previsió de crear uns 100 SIAD’s - Serveis d’informació i Atenció a les Dones - distribuïts pels diferents territoris de Catalunya, amb una mirada especial a les zones on hi ha una mancança secular de recursos específics adreçats a dones ". També va haver-hi un compromís en relació al desplegament de la xarxa de serveis – Centres d’Atenció Especialitzada, Centres d’Acolliment i Recuperació , pisos i punts de trobada - ja que correspon a l’administració la creació, competència, la programació i la gestió , excepte dels SIAD’s, que son competència municipal. La Generalitat té la responsabilitat de garantir els recursos necessaris per donar l’adequat compliment d’aquests servei.