22 d’abril, 2007

ATURAR LA VIOLENCIA.

MARIBEL CARDENAS I NURIA MILÀ VAN COMPAREIXER AL PARLAMENT . A la Comissió pels drets de les dones

La Maribel Cardenas i la Núria Milà van ésser a la Comissió pels drets de les dones del Parlament de Catalunya . Van comparèixer a petició de tots els grups i fruit de la suggerència del Grup dels Socialistes-ciutadans pel canvi , amb la finalitat que exposessin les seves consideracions sobre la violència de gènere.

En el primer cas l’aportació va ésser conceptual . En el segon cas , es va fer un resum i valoració de l’esborrany de la llei que ben aviat serà al Parlament i que ha merescut el treball i participació de moltes dones i col·lectius d’aquest país . La Maribel en podia parlar ja que va participar , en qualitat de jurista , en el seu redactat .

Aquest es un debat d’un tema molt preocupant . Una qüestió que té paraules associades molt tristes : solitud, por, crueltat, patiment, dolor , control , domini....

Com diu Marcela Lagarde , el patiment es un dolor no el.laborat , un dolor del qual no hem après res . També es una suma de dolors superposats que es fossilitzen i es converteixen en patiment . Quan aixó succeeix , senzillament ens fa mal la vida.

Va quedar clar, tristament i de nou , que la violència és una de les problemàtiques greus que hi ha en aquest país i en aquesta societat . Una problemàtica que no decreix . Al contrari creix . Les xifres de l’any passat de denuncies deixa clar que estem parlant d’un augment del 34’5% en relació el 2005 : 20.239 denuncies.

Vull deixar constància de la sintonia creada en relació a la naturalesa de la violència : la violència es l’extrem – la punta de d’iceberg – de la desigualtat entre homes i dones . Per tant , cal posar èmfasi , per sobre de tot en les politiques per la igualtat d’oportunitats .

Per això nosaltres sempre diem que allò important es posar al centre de la vida política als homes i les dones . De forma conjunta . Equipar en oportunitats i condicions.

I una altra qüestió que repetim els i les socialistes: la prevenció . En els aspectes educatius , en la coeducació..., hi ha la clau per lluitar contra la violència . Per a prevenir la violència hem de treballar per a l’educació en la igualtat . Per a canviar valors i estereotips . Per a educar en la tolerància, el diàleg i la mediació. Per a aturar la violència !!!