26 de febrer, 2012

"Una PUNTADA" a la llei d'igualtat

El PP ha donat mostres reiterades de la seva posició sobre la igualtat entre homes i dones. Ara la conciliació de la vida familiar i laboral i els avantatges assolits en la igualtat en el mercat de treball estan qüestionats arran de la reforma laboral del PP .

A El Periodico, Mercedes Jansa , El permís de lactància, en suspens amb el decret laboral.