12 d’abril, 2011

FEM VISIBLE LA NOSTRA VEU . Pels drets de les persones i la sostenibilitat del Sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública.

Una companya meva, treballadora social, m'informa de l'existència d'un Manifest elaborat conjuntament pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball social i Assistents Socials de Catalunya i altres entitats civils de Catalunya, sota el nom “Ni un pas enrere. Invertim en futur”.

Són entitats que aposten per les polítiques socials per avançar en la construcció d’un món i una societat més justos. Aquesta declaració es la manifestació conjunta de diversos sectors de la societat en defensa del sistema de serveis socials de responsabilitat pública a Catalunya i dels drets de ciutadania.


El manifest comença com segueix :

PELS DRETS DE LES PERSONES I LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS DE RESPONSABILITAT PÚBLICA A CATALUNYA. INVERTIM EN FUTUR, NI UN PAS ENRERE!
Davant el risc en què es troben els progressos socials assolits en les últimes dècades, les organitzacions signants d’aquest document apostem per les polítiques socials per avançar en la construcció d’un món i una societat més justos, cohesionats i equitatius. Mitjançant aquest escrit volem posar de relleu la necessitat de recuperar les persones com a eix central i prioritari de les polítiques públiques, i manifestem el nostre compromís de vetllar perquè el marc legislatiu vigent es desplegui plenament. El compliment dels drets socials i de ciutadania reconeguts per llei és una obligació compartida que ens implica a tots: poders públics, sector privat, organitzacions del tercer sector social i societat civil.