05 de març, 2008

AVANÇAR O RETROCEDIR

Manifest 8 de març de 2008

cc WHS Images


Commemorem un any més el 8 de març, el Dia Internacional de totes les dones. Un dia ple de reivindicacions, d´esperances, i sobretot de futur. Sempre és un dia important, però enguany significa encara més perquè hem de prendre la decisió, les dones i els homes del nostre país, d´avançar pel camí que el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero va començar fa ara 4 anys, o retrocedir.

Sí, perquè l´alternativa és retrocedir, ni tan sols estancar-nos.

Aquesta legislatura els drets de les dones han avançat com mai. Avui comptem amb una llei integral contra la violència de gènere que ens permet disposar de més instruments i de més recursos contra la xacra intolerable del masclisme criminal.

I comptem amb una llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que significa el reconeixement dels dret de les dones a compartir en equilibri amb els homes, totes i cadascuna de les facetes de la vida social, política i familiar.

Hem obert els camins cap a la igualtat efectiva, però ara cal transitar-los, i hem de fer-ho entre totes i tots, conscients de què estem exercint drets de ciutadania. Drets reconeguts que cal fer efectius.

Tot i que encara s´exerceixen constants discriminacions i abusos, des del PSC seguirem treballant perquè les dones puguin viure la seva maternitat plenament, amb la garantia de protecció dels poders públics, i perquè puguin iniciar qualsevol carrera professional, emprendre qualsevol projecte personal, sabent que hi haurà menys obstacles, que els sostres de cristall ja no són irrompibles.

Avui podem albirar amb confiança el futur que està per venir. Aquest és el nostre desig per al present 8 de març i per aconseguir-ho hem de sumar les nostres forces, les nostres veus. Junts podrem consolidar aquests drets i obrir nous camins que, encara que difícils, faran que la nostra societat sigui exemplar en el respecte als valors constitucionals i en l´aprofundiment de la democràcia.

El Partit Popular, aspirant a governar-nos a totes i a tots, va recórrer la Llei d´Igualtat davant del Tribunal Constitucional. Després de l´aval de constitucionalitat a la llei, el PP ha dit que acata però no comparteix la sentència que confirma la representació equilibrada entre homes i dones. Aquesta és l´alternativa, la pura i simple marxa enrere en drets i llibertats, el fre a qualsevol besllum de progrés.

Ens queda un bon tram en el recorregut cap a la igualtat efectiva: eradicar la violència de gènere, igualtat efectiva a la feina, ingressos dignes per a les dones grans, assumir i compartir les tasques de cura de les persones dependents entre tots i totes. Hem de continuar desenvolupant amb força les lleis aprovades i impulsar polítiques públiques que accelerin aquest procés. Les dones ho necessitem, la societat ho necessita, les dones no podem anar enrera, no volem anar enrera.

Volem un Govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, ja que ens permet mirar el futur amb optimisme i il·lusió perquè ha convertit els drets de les dones en un compromís, en prioritat i en exigència clau vers la ciutadania.

Secretaria de Polítiques de les Dones del PSC