13 de novembre, 2007

EL GOVERN DE LA IGUALTAT d'OPORTUNITATS

Avui la CONSELLERA MAR SERNA I, LA DIRECTORA GENERAL PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL TREBALL , Sara Berbel han estat al Parlament de Catalunya.

Mar Serna va demanar comparèixer a la Comissió sobre els drets de les dones .

Avui la seva exposició ha estat clara , ordenada , engrescadora .

La Consellera ens ha dit que aquest és el govern de la igualtat d’oportunitats . És ben cert .

Recordo una vegada , ara deu fer 4 anys , quan era Conseller, Josep Maria Rañé i President , Pasqual Maragall , l’actual Consellera va afirmar que era fàcil fer politiques publiques a favor de les dones quan hi ha un govern que hi creu.

Aquell govern va sentar les bases de les accions que avui s’estan fent a la Conselleria . Ara la Direcció General que dirigeix Sara Berbel reforça i consolida un projecte clarament progressista i feminista .

Les línies d’actuació que planteja la Consellera són una mostra clara de la voluntat transformadora d’aquest govern . Per altra banda , la feina feta des de Treball suma amb les accions d’altres Departaments : transversalitat i unitats de gènere a les conselleries, acord estratègic, Pla Estratègic del temps , llei en contra la violència masclista , Pla d’Actuació de les politiques de Dones ............. . Aquest govern , doncs, hi creu amb la igualtat

Podeu llegir les línies estratègiques de la Conselleria a la seva pàgina Web de TREBALLhttp://www.gencat.net/treball/ambits/genere/index.html . Darrera d'aquestes línies hi ha voluntat transformadora per a lluitar contra dues injustícies històriques : la de la distribució de recursos ( - salari/ +precarietat/ més atur ) i la de la manca de reconeixement .

La Consellera ens ha recordat que malgrat els guanys aconseguits , malgrat les transformacions que hem protagonitzat les dones , encara hi ha camí a fer !!!

Les xifres ens ho recorden:

· El 72,1% de la població entre 15 i 64 anys està ocupada
· I la taxa d’atur és el 6,8%
· La taxa de dones ocupades entre 15 i 64 anys és del 61,9%, amb una diferència entre homes i dones de 20 punts.
· La taxa d’atur femení és del 8,8%, 2,5 punts per sobre que la dels homes.
· Hi ha més d’un 30% de diferència salarial mitjana entre dones i homes. En aquest sentit, les dones catalanes cobren de mitjana 15.347 euros mentre els homes cobren 22.987 euros.
· A Catalunya hi ha 95.200 dones directives, davant els 182.800 homes. Això vol dir que del total de dones ocupades, un 6,5% són dones. Mentre que en el cas dels homes, del total d’ocupats, un 9,2% són homes. El percentatge de dones sobre el total de la població ocupada és només del 2,8%.
· Pel que fa a contractes parcials, la taxa de parcialitat de les dones és un 21,4%, mentre que la dels homes és només del 3,8%


No obstant, al costat d’aquest diagnòstic , d’aquestes xifres...... hi ha la voluntat d’avançar en la igualtat d’oportunitats . Una actitud ferma en buscar canvi de mentalitats. Una actitud ferma en el que ella n’hi ha dit el MARC CATALÀ d’IGUALTAT : l’Estatut, el Pla de Govern, l’acord estratègic, el V Pla d’acció i desenvolupament de les politiques de dones a Catalunya 2005/2007, el pla d’actuació del Departament de Treball.

Cap dubte : el govern de la igualtat d’oportunitats !!!!!